Skip to main content


Wystawa indywidualna w miejscowości Premana (Włochy) - 2022

Link do strony


Valvarrone – okala ośrodek znany na całym świecie z wyrobu nożyczek i noży. Nad okolicznymi alpejskimi wioskami, góruje imponujący masyw Monte Legnone – najwyższy szczyt prowincji o wysokości 2610 metrów. Liczne osady położone na jego północnym zboczu łączy kręta droga pełna spektakularnych widoków. To miejsce archaiczne, które zachowało posmak dawnych tradycji, łącząc ją z pracowitością. Zabytkowe, kamienne budynki nachylone w dół zbocza, ślady dawnej działalności rolniczej i rzemieślniczej. Połączenie pomiędzy Valvarrone i Valsassina stanowi obszar Margno i Casargo. Niesamowite, że historia osady Margno sięga bardzo odległych czasów, aż do Epoki Brązu (XVI w. p.n.e.)

 

To miejsce, w którym zakrzywia się czasoprzestrzeń. Prastare miejsce, w którym mieszka pamięć.


 

Dwa i pół tysiąca lat temu, a być może jeszcze wcześniej, przybyli tu Celtowie. Znaleźli ludność zorganizowaną już na tym terenie, łącząc się z nią i powoli zastępując najstarsze ludy. Potem, pod koniec II wieku p.n.e, wkroczył tu Rzym. Wprowadził nowe porządki ale nie zdołał zakłócić rytmu życia tutejszej ludności, nie pozbawił jej zwyczajów i tradycji. Obecność żył syderytowych w wysokich górach pozwoliła zakwitnąć przemysłowi stalowemu. Rozwijał się on na przestrzeni wieków dzięki bogactwu lasów i obfitości wody. Kuźnie, wielkie miechy hutniczych pieców rozrzucone były po całym wschodnim terytorium tej krainy. Region przebywał pod panowaniem weneckich dodżów Repubblica di Venezia i we władaniu Hiszpanii. To wszystko pamiętają skały i drzewa. Ta pamięć unosi się w powietrzu. Oddychasz nią i niemal natychmiast zostajesz pochłonięty, niczym wzgórza osnute mgłą.

 

Due mila e mezzo anni fa, o forse anche prima, i Celti arrivarono qui. Trovarono una popolazione già organizzata nella zona, fondendosi con essa e sostituendo lentamente i popoli più antichi. Poi, alla fine del secondo secolo a.C., Roma entrò nella zona. Introdusse nuovi ordini ma non riuscì a disturbare il ritmo di vita della popolazione locale, non la privò dei suoi usi e costumi. La presenza di vene di siderite in alta montagna ha permesso all’industria siderurgica di prosperare. Si è sviluppata nel corso dei secoli grazie all’abbondanza di foreste e di acqua. Forge, soffietti d’altoforno erano sparsi in tutto il territorio orientale di questa terra. La regione era governata dai della Repubblica di Venezia e dalla Spagna.

Tutto questo è ricordato dalle rocce e dagli alberi. Questo ricordo galleggia nell’aria. Lo si respira e quasi immediatamente si viene inghiottiti, come colline avvolte nella nebbia.

 

 

Kiedy skończy się droga, po której mogą wjeżdżać samochody, rozpoczyna się przygoda. Zostaw auto na parkingu i idź dalej pieszo. Miasteczko może wydać się zwyczajne, nawet zbyt industrialne. Wchodząc, mijasz pralnie publiczną, domy zbudowane tak, aby wykorzystać każdy kawałek niepochyłego gruntu. Garaże na dachach, ogródki na tarasach, warsztaty na parterach. Poczujesz specyficzną woń rozgrzanego oleju maszynowego. Mieszkańcy tej góry oswoili ją po to, aby wytwarzać dla świata precyzyjne wyroby do cięcia. Niezliczone pokolenia “tutejszych” rodziły się i wzrastały przekazując z ojca na syna tajniki rzemiosła, pielęgnując cenne dziedzictwo, jakim jest radość z wyjątkowych umiejętności.

 

Quando la strada dove le auto possono entrare finisce, inizia l’avventura. Lasciare l’auto nel parcheggio e proseguire a piedi. La città può sembrare ordinaria, persino troppo industriale. Entrando, si passa davanti a lavanderie pubbliche, case costruite per sfruttare ogni pezzo di terra incolta. Garage sui tetti, giardini sulle terrazze, laboratori ai piani terra. Si può sentire l’odore particolare dell’olio caldo della macchina. Gli abitanti di questa montagna l’hanno addomesticata per produrre prodotti da taglio di precisione per il mondo. Innumerevoli generazioni di “locali” sono nate e cresciute tramandando i segreti del loro mestiere di padre in figlio, alimentando la preziosa eredità della gioia di un’abilità eccezionale.

 

To co stare nigdy stąd nie odeszło. Premana jest światową stolicą nożyczek ale jej mieszkańcy wciąż prowadzą codzienne życie, czerpiąc z zasobów natury i ciężkiej pracy, z powolnych i naturalnych rytmów, z miłości do ziemi, z doświadczeń przekazywanych przez pokolenia.

 

Atmosfera przeszłości jest zaklęta w każdym kamieniu. Wejdź i poczuj niepowtarzalny urok starożytnego. Przygotuj się na niezliczoną ilość schodów, zapewne zgubisz się w labiryncie wąskich uliczek. Bystre oczy kotów będą obserwować każdy twój krok. Miejsce wyda ci się wyludnione, czasami nawet mroczne. Kątem oka zobaczysz starą kobietę, która niesie na plecach wiklinowy kosz. Pomiędzy kamiennymi domami znajdziesz cień. Dojrzysz też pejzaż górskich masywów. Ten monumentalny widok sprawi, że przez chwilę staniesz zdumiony, potem usłyszysz szum rzeki. To znak, że znalazłeś się w centrum. W miejscu gdzie czasu nie ma, albo jest co najmniej nieistotny.

 

Dotarłeś aż tutaj? Napawaj się ciszą.

 

Ciò che è vecchio non è mai uscito da qui. Premana è la capitale mondiale delle forbici, ma la sua gente continua la sua vita quotidiana, attingendo alle risorse della natura e del duro lavoro, ai ritmi lenti e naturali, all’amore per la terra, alle esperienze tramandate da generazioni.

 

L’atmosfera del passato è incantata in ogni pietra. Entrate e sentite il fascino unico dell’antico. Preparatevi a innumerevoli scale, probabilmente vi perderete nel labirinto di stradine. Gli occhi acuti dei gatti osserveranno ogni vostro passo. Il posto sembrerà deserto, a volte persino buio. Con la coda dell’occhio vedrete un’anziana donna che porta un cesto di vimini sulla schiena. Troverete delle ombre tra le case di pietra. Vedrete anche il paesaggio delle catene montuose. Questa vista monumentale vi farà rimanere per un momento a bocca aperta, poi sentirete il rumore del fiume. Questo è un segno che siete al centro. In un luogo dove il tempo non esiste, o almeno è irrilevante.

 

Siete venuti fin qui? Godetevi il silenzio.

 


Wilga Badowska got her diploma of the Academy of Fine Arts in Gdańsk in 1986 under the supervision of professor Kazimierz Ostrowski. Since then she has been engaged in painting and graphics as well as silk batik technigue. She bas been also experimenting with mixing batik with other techniques. Her painitgs are mainly figurative and decorative but also full of symbols. The painter uses various motives taken from myths and then transers them into ideas presented by a synthetic, almost graphic sign. Wilga Badowska has benn presentig her works at the numerous collective exhibitions in Poland, Japan, Germany, Denmark, Norway and Lithuania as well as over 50 individual exhibitions.

 

Nosi imię ptaka, który przepowiada deszcz. Mówi, że wychowała się wśród jezior, że najpiękniejszym wspomnieniem jest kajak unoszący się na wodzie, zatopiony w niekończącym się morzu zielonych liści i grążeli, z których mama robiła jej naszyjniki. Do dziś ma sentyment do wody i wijących się rzeczułek. Pamięta mroźne zimy, które ścinały grubym lodem tafle jezior. Mała dziewczynka, w naciągniętej mocno na uszy, robionej przez babcię wełnianej czapce, stała wówczas na skraju zamarzniętej powierzchni wody i patrzyła na uwięzione w lodzie bąbelki powietrza. Te zdawały się składać w całe światy, zbudowane z nieziemskich konstrukcji o przejrzystych głębiach i pobłyskujących krawędziach.

 

Podczas wystawy, zwiedzający ją goście będą mogli spotkać się z Wilgą wirtualnie. Co powie im artystka?

 

“Ammiro il vostro modo di vivere. Secondo me la mostra può in qualche modo inserirsi in questo luogo, perchè il tema mi è molto vicino. Amo la natura, e credo sia per questo che “sento” cosi tanto Premana. Il tema che appare nella mostra, è per me un concetto importante, che combina il tema della natura con la libera immaginazione artistica che è l’astrazione.“

 KONCEPCJA

 

Poznać i docenić miejsce, które żyje poza konsumpcyjną i powierzchowną rzeczywistością. Zawieszone w górach pośród NATURY istnieje w jej RYTMIE. ZANURZONE w swoim świecie i świadome jego wartości. W lokalu, w którym zorganizowano wystawę, znajduję się stary mechanizm zegara z początku XIX wieku. Instalacja działa i bardzo głośno zaznacza swoją obecność, wskazując na zupełnie inny UPŁYW czasu.

 

Myślą przewodnią wystawy jest próba ukazania panującego tu czasu, który jakby istnieje w innym wymiarze. Obrazy Wilgi Badowskiej pochodzą z podobnego miejsca. Wyróżnia je niespotykana, żmudna technika, którą można utożsamiać z rzemiosłem ale przede wszystkim ważny jest ich koncept. Artystka znana jest z zamiłowania do symboliki i tajemnicy. Jej prace są pojemne w znaczeniach. Liczy się każdy detal. Zakorzenia go w kulturowych symbolach. To zakodowane przesłanie. Należy się mu przyjrzeć wnikliwie. Wówczas można doświadczyć głębokiej świadomości uniwersalnej harmonii, która spaja zwierzęta, ptaki i rośliny w jeden organizm o niezwykłych kształtach. Tak można poczuć tożsamość z życiem manifestującym się w różnych formach. Spoglądając w głąb, pod podszewkę zjawisk odnajdziemy Wilgi sprawy tajemne, niewypowiedziane, ledwo przeczuwalne i piękne.

 

Delikatny, eteryczny jedwab w swych głębokich nawarstwieniach kolorystycznych przenosi widza do bezkresnego świata pół abstrakcji, z wyraźnymi motywami odnoszącymi się do żywiołu wody. Niezliczone postaci w swych różnorodnych formach, tworzą pełne życia kompozycje, które można oczytywać jako alegorie wspólnoty egzystującej w absolutnej świadomości bycia.

 

Kontemplacja, uważność, otwartość i pewna teatralność ekspozycji, będą towarzyszyć przez cały czas trwania wydarzenia. Oprócz możliwości osobistego spotkania się z pracami malarskimi polskiej artystki, zwiedzający wystawę goście, będą uczestniczyć w swoistym Performance, który podlegać będzie starannej dokumentacji.
Zyta Misztal von Blechinger z Wilgą Badowską w artykule: rynekisztuka.pl/.../wilga-badowska-rozmowa-wartosci/


Poddasze wypełnia naturalne światło. Zapach farb miesza się z intensywną wonią palonej kawy. W tle śpiewa Sarah Vaughan. Pod jednym z okien stoi biurko, tuż obok stylowy kufer. Przypomina mi rekwizyt z filmu „Blaszany bębenek”. Mam wielką ochotę podejrzeć co takiego zawiera w swym środku, ale jego tajemnic pilnie strzeże metalowa kłódka. Przysiadam na drewnianej ławeczce i rozglądam się uważnie. Jest tu kącik z wygodną kanapą, przy nim stylizowany, prowansalski stolik i regał wypełniony książkami. Dostrzegam podwieszone przy stropie żarówki, wyglądają jak świąteczne girlandy. W centralnym punkcie pomieszczenia znajduję profesjonalną lampę służącą do wykonywania studyjnych zdjęć. Jej stojak w żółtym, jaskrawym kolorze na chwilę odwraca moją uwagę od reszty przedmiotów. Wokoło wyeksponowano prace w przeróżnych formatach. Wiszą na ścianach tworząc coś w rodzaju galerii lub stoją oparte o siebie, jakby ustawione w kolejce do prezentacji. Jest i dużych rozmiarów stół zastawiony farbami i przeróżnymi przyrządami. Całość dopełnia obecność maszyny drukarskiej. Wszystko to stanowi wyrafinowany warsztat do wykonywania grafiki artystycznej. Wypijam ostatni łyk czarnej kawy. W skupieniu patrzę na jeden z obrazów. Podświadomie wiem, że zainteresowała mnie ważna praca. Jest w niej niepokój i niestrudzone poszukiwania. Cywilizacyjnych korzeni? Zamazanych znaków? A może połączeń czasowych w kulturowych warstwach i śladach materii?

 


Wilga Badowska, Batik Ławice fragment, zdjęcia: Marek Misztal v. Blechinger– Czujesz się wyjątkowa? Nosisz niespotykane imię. Imię ptaka, który swym śpiewem zwiastuje deszcz. – rozpoczynam rozmowę.

Wilga zanosi się głośnym śmiechem, rozbawiona rozpoczyna swą opowieść. Wychowała się na Warmii, wśród jezior. Najpiękniejszym wspomnieniem dzieciństwa jest kajak unoszący się na wodzie, zatopiony w niekończącym się morzu zielonych liści i grążeli, z których mama robiła jej naszyjniki. Do dziś ma sentyment do wody i wijących się rzeczułek. Dorastała w domu pośród artystów i teatralnych rekwizytów. Jej tata był aktorem, lalkarzem, dyrektorem teatru i reżyserem. Dziadek robił zdjęcia i wywoływał je w łazience, używając powiększalnika zrobionego z bańki po mleku. W domu Wilgi zwykle było głośno i ekscytująco, przez mieszkanie przewijali się liczni goście. Jako mała dziewczynka lubiła zamykać się w sobie i fantazjować, odkrywając przy tym najróżniejsze „tajemne moce”. Tak właśnie, siedząc pod stołem z kartkami papieru i kredką, nauczyła się materializować marzenia. Jeśli zapragnęła jakiejś rzeczy, której nie mogła mieć – rysowała ją sobie. Przez lata zapełniła swój świat karuzelami i jednorożcem, smokami i barwnymi nenufarami, rajskim ptactwem i łodziami starożytnego Egiptu. Wszystko co malowała obdarzała uczuciem. Rozwijała wyobraźnię i uczyła się obserwacji świata. Wybór szkoły plastycznej był oczywistością, dyplom PWSSP w Gdańsku (ASP) w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego – zwieńczeniem trudu nauki. Wilga wspomina z rozrzewnieniem czas studiów. Była ulubienicą słynnego „Kacha” – ucznia Fernanda Légera, przyjaciela Aliny Szapocznikow i Jonasza Sterna. Do dziś na Gdańskiej uczelni panuje przekonanie, że pod skrzydła „Kacha” trafiali tylko najzdolniejsi. Uczył ich tajników malarstwa i namawiał do poetyckich przemyśleń. Ostrowski szczepił swym uczniom umiłowanie do plenerów.

„Natura jest tak bogata, że trzeba ją podpatrywać, a potem o niej śpiewać” – mawiał.

 


Wilga Badowska, akryl na papierze, zdjęcia: Marek Misztal v. Blechinger


 

A Wilga kocha naturę, nie trzeba jej namawiać, aby śpiewała o jej urodzie. Mentor Wilgi miał silną osobowość, ale cenił indywidualizm swoich podopiecznych. Żaden z jego uczniów nie malował w jego stylu. Wszyscy w pracowni czekali za to na sakramentalne zdanie: „Powiedz matce, że jesteś malarzem”. To stwierdzenie było ważniejsze niż obrona dyplomu. Wilga zapracowała na miano artystki w roku 1986, jej autorska technika batikowa, zdobyła uznanie mistrza, który wolał, aby nazywać go „majstrem”. Opuszczając mury Gdańskiej uczelni, świeżo pasowana na artystkę Wilga, postanowiła, że będzie żyć po swojemu, bez względu na cenę takiego wyboru

 


Wilga Badowska, zdjęcia: Marek Misztal v. Blechinger

 

„Nigdy nie dzieliłam życia na prywatne i zawodowe, moja codzienność to moja sztuka, a moje malarstwo jest całym moim życiem, nie mam innego” – mówi Wilga, pokazując mi stos kartek, zapełnionych szkicami swoich nowych projektów. Przeglądam je i jestem pełna podziwu. Jak dalece trzeba kochać to, co się robi, aby nie wątpić w słuszność swego wyboru. Wilga to artystka niebywale pracowita. Technika, którą używała przez ponad 30 lat i którą doprowadziła do perfekcji, jest żmudna i czasochłonna. Cechuje ją warsztatowa trudność, wymagająca ogromnej cierpliwości. To niezwykłe, ponieważ ludzką skłonnością jest chęć ułatwiania sobie życia. Pytam więc moją rozmówczynię, skąd w niej umiłowanie do takiej udręki. Odpowiedzią jest salwa śmiechu.

 


Pracownia Wilgi Badowskiej, zdjęcia: Marek Misztal v. Blechinger

 

– „Żadna to dla mnie mordęga” – odpowiada Wilga. – „Nigdy nie cieszył mnie szybki efekt, lubię dochodzić do celu powoli, zmagać się, eksperymentować a nawet błądzić. Jedno wynika z drugiego. To proces, w którym zawsze uczę się czegoś nowego. Wiem, że wysiłek jest dobry.

 

– Czy dobrze rozumiem? – uściślam – Mogę porównać twą sztukę do górskiej wspinaczki? Gdzie, aby zobaczyć panoramę ze szczytu trzeba się na niego wspiąć, spocić, zasapać, nabawić odcisków, a czasem odpuścić. I to nie szczyt jest najważniejszy. Istotą jest droga, nie cel?”

 

Wilga uśmiecha się tajemniczo, częstując mnie domowym wypiekiem.

 

Warto wyjaśnić na czym polega trudność w realizacjach malarskich Wilgi Badowskiej. Choć malowanie na jedwabiu kojarzone jest ze sztuką włókna, tu bliżej mu do linorytu barwnego. W metodzie matrycy traconej zwanej też metodą Picassa, chodzi o to, aby na jednej płycie stosować cięcia dla kolejnych warstw nakładanej farby (od najjaśniejszej do najciemniejszej). Wilga znalazła analogiczny sposób postępowania w technice woskowej na powierzchni jedwabiu tyle tylko, że nie używa farb kryjących. Uzyskuje też subtelny efekt pędzla, a nie narzędzia rytującego. Jej prace mają dzięki temu niebywałą głębię. Światło wydobywają zestawienia kolorystyczne potęgowane przez kolejne warstwy. Jej kreatywność wspiera perfekcyjnie opanowany warsztat, co pozwala na wirtuozerię i wyzwolenie się od ograniczeń, jakie narzucają zasady stosowania poszczególnych technik. Zaczyna od projektu, następnie tworzy przestrzeń na indywidualny eksperyment, którego efektem są kompozycje o złożonej tkance malarskiej, urzekające niepowtarzalną urodą przedstawianego świata. [ Zofia Watrak, „Wybory i przemilczenia. Od szkoły sopockiej do nowej szkoły gdańskiej”, Wydawnictwo Słowo/Obraz Gdańsk, 2001]

 


pracownia Wilgi Badowskiej, Zdjęcia: Marek Misztal v. Blechinger


Wilga jest potomkiem szkoły sopockiej – matecznika kolorystów- to wyjaśnia dlaczego często sprowadza pomysł do syntetycznego, niemal graficznego znaku, jednocześnie mistrzowsko operując kolorem. Bierze go sobie wprost z natury.

 

Jej prace są pojemne w znaczeniach. Liczy się każdy detal. Zakorzenia go w kulturowych symbolach. To zakodowane przesłanie. Należy się mu przyjrzeć wnikliwie. Wówczas można doświadczyć głębokiej świadomości uniwersalnej harmonii, która spaja zwierzęta, ptaki i rośliny w jeden organizm o niezwykłych kształtach. Tak można poczuć tożsamość z życiem manifestującym się w różnych formach. Spoglądając w głąb, pod podszewkę zjawisk odnajdziemy Wilgi sprawy tajemne, niewypowiedziane, ledwo przeczuwalne i piękne.

 


pracownia Wilgi Badowskiej, Zdjęcia: Marek Misztal v. Blechinger 

Jej prace są pojemne w znaczeniach. Liczy się każdy detal. Zakorzenia go w kulturowych symbolach. To zakodowane przesłanie. Należy się mu przyjrzeć wnikliwie. Wówczas można doświadczyć głębokiej świadomości uniwersalnej harmonii, która spaja zwierzęta, ptaki i rośliny w jeden organizm o niezwykłych kształtach. Tak można poczuć tożsamość z życiem manifestującym się w różnych formach. Spoglądając w głąb, pod podszewkę zjawisk odnajdziemy Wilgi sprawy tajemne, niewypowiedziane, ledwo przeczuwalne i piękne.

 

Koneserzy doceniający dzieła Wilgi zdają sobie sprawę jak istotna jest profesjonalna oprawa jej prac, które najlepiej prezentują się za szybą muzealną. To praktycznie niewidzialne szkło z powłoką antyrefleksyjną, redukującą do minimum niepożądane efekty świetlne i pozwalającą na eksponowanie szczegółów z zachowaniem oryginalnych kolorów oprawianego dzieła. Sporo zachodu ale te wszystkie zabiegi wpływają na niezwykły efekt końcowy. Kto raz spotkał się osobiście z pracami Wilgi Badowskiej doceni ponadczasową wartość jej sztuki. Sztuki, która zawiera w sobie zarówno unikalną estetykę jak i naukę, filozofię i pewnego rodzaju mistycyzm.

 


Wilga Badowska,Batik Fotel, zdjęcia: Marek Misztal v. Blechinger 

Spędzam w pracowni Wilgi kolejną godzinę, czując się jakbym przebywała w równoległym wymiarze, gdzie czas płynie inaczej. Słuchamy teraz Chata Bakera. Oto pojawia się kolejny wątek naszej rozmowy. Wilga wierzy, że wszystkie skutki mają swoje przyczyny, a charakter człowieka jest sumą jego myśli, słów i działań. Sam człowiek zaś, jest jedynym twórcą otoczenia, własnych reakcji, swojej przyszłości i wreszcie ostatecznego przeznaczenia.

 

– „Odkąd pamiętam fascynuje mnie natura. Czuję, że jestem jej częścią” – zwierza się Wilga. „Nie przepowiadam deszczu, jak moja ptasia imienniczka ale jestem niczym barometr, przeczuwam. Moja intuicja prowadzi mnie do prawdy o kondycji istoty ludzkiej. Dostrzegam znaczenia pojawiające się w domysłach i odczuciach. Ufam sobie ale staram się być również tolerancyjna wobec innych punktów widzenia. Nasz współczesny świat bywa dychotomiczny. Postrzeganie (widzenie) to jedno, a myślenie to drugie. Impulsem do zmiany myślenia może być ulotny zachwyt i próba zatrzymania go. Docenienia tego, co jest. Lubię wpadać w trans, który pozwala mi odczuwać i być odczuwaną. To niesie wyzwolenie i nadzieję. Wtedy moje obrazy robią się jakby prostsze – jestem odważniejsza. Chcę, by moja prace „rosły” wraz ze mną.”

 


Wilga Badowska, zdjęcia: Marek Misztal v. Blechinger

 

Rozumiem o czym mówi Wilga, zauważyłam ten moment rozczepienia. Zostałam przecież zaproszona do jej „drugiej pracowni” i patrzę na bardzo dojrzałe realizacje. Moja intuicja podpowiada mi, że spotkałyśmy się w momencie przełomowym dla jej twórczości, w przeddzień wyboru jej nowej drogi, którą może podążać dalej, tylko dzięki temu, że doszła aż tutaj. To świetna konkluzja – Wilga – mistrzyni malowania warstwami, dzięki swym doświadczeniom może wejść na kolejny poziom, dołożyć „kolejną warstwę” poprzez swą sztukę manifestując skomplikowaną, ludzką naturę. Dokąd prowadzi ta ścieżka?

 

Sądzę, że Wilga w swoich najnowszych pracach próbuje zrozumieć w jaki sposób „kolor zjawia się”, bada więc odczuwanie koloru, biorąc pod uwagę całą strukturę środowiska w jakim on występuje. Kolor posiada swą dynamikę, a wzajemne oddziaływania barw kreują stosunki przestrzenne wytyczając je na płaszczyźnie obrazu. To fakt nie tylko znany wielkim kolorystom, jego konsekwencje zostały przez nich opanowane i odpowiednio stosowane. Wilga Badowska w swej pracy z kolorem posługuje się czymś więcej – to kompromis pomiędzy wiedzą a intuicją. Tworząc pomost pomiędzy przyrodniczym traktowaniem zjawisk barwy a estetyką, łączy czynniki fizyczne i chemiczne z fizjologicznymi i psychologicznymi, wypracowując nowy kod porozumiewania się za pomocą koloru. Jej obrazy, to dzieła totalne, pełne nowej siły perswazji. Z niecierpliwością czekam na jej kolejną wystawę – zwieńczenie nowego projektu.

 


Wilga Badowska, Fragment abstrakcji, zdjęcia: Marek Misztal v. Blechinger

 

– Nie prowadzisz normalnej egzystencji. Dlaczego wybrałaś trudne życie artysty, po co malujesz? – pytam.

– Szukam dowodu na sens istnienia. Maluję, bo tylko tak potrafię nazywać prawdziwą wartość – odpowiada Wilga, po krótkim namyśle.

– A co nią jest? – dociekam.

– Sprawczość. Chcę sprawiać, aby życie stawało się arcydziełem.

 


Wilga Badowska Sopot, zdjęcia: Marek Misztal v. Blechinger

 

Wilga Badowska uprawia malarstwo stosując różne techniki na różnego rodzaju podłożach – tempera, pastel, olej, batik na jedwabiu. Tworzy akwaforty, grafiki oraz rysunek . Jest ilustratorką dla wielu książek. Jej twórczość określana jest jako uwodzicielska i pełna symboliki. Prezentowała swoje prace na ponad sześćdziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz zagranicą: Bornholm (Dania), Berlin i Hamburg (Niemcy), Elnesvogen (Norwegia), Tokio (Japonia). Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce, Ameryce Północnej, Japonii oraz Australii.

 

il. góra: Wilga Badowska w pracowni, zdjęcie: Marek Misztal v. Blechinger

 

Zyta Misztal von Blechinger


 

Wilga Badowska uprawia malarstwo i grafikę. Studia artystyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku ukończyła dyplomem w 1986r. W pracowni Kazimierza Ostrowskiego. 

Maluje głównie na jedwabiu własną techniką batikowo – pastelową, także technikami tradycyjnymi (tempera, pastel), uprawia grafikę warsztatową, rysunek (m. in. prasowy), ilustruje książki. 

Swoją twórczość prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych w galeriach w kraju i na świecie. 

Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą – w krajach europejskich, Ameryce Północnej, Japonii, Australii. 

*** 

Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom zrobiła w 1986 w pracowni malarstwa prof. Kazimierza Ostrowskiego. 

To co wyróżniało Wilgę Badowską już u progu jej twórczości, to niezwykła wyobraźnia, która obserwowaną i doświadczaną rzeczywistość, przekształcała w poetycką iluzję ukrytych treści i znaczeń. Każde z jej fantazyjnych przedstawień ma swoje źródło i pierwowzór, czerpany z najbliższego otoczenia i osobistych przeżyć, własną narrację, ukrytą pod warstwą bogatej materii malarskiej i arabeską linii, definiujących indywidualizm postrzegania świata. A jest to świat niejednoznaczny, wkracza bowiem w mityczną fantazję, zakorzenioną w kulturowych znakach i symbolach, co pozwala odbiorcy na własną identyfikację w różnorodnych odczytaniach. Początkowo fantastyka przedstawień bliska była poetyce groteski. Animowany świat przedmiotów, roślin i zwierząt ulegał swoistej antropomorfizacji. W ostatnich latach mniej pojawia się tworów groteskowych, choć pozostaje bogactwo form ornamentalnych i skłonność do specyficznej stylizacji. Uprzywilejowanymi motywami kompozycji Badowskiej pozostaje przyroda, która nabiera cech autonomicznych. Harmonia i piękno spaja zwierzęta, ptaki i rośliny w jeden organizm o płynnych, miękkich liniach, niezwykłych kształtach i barwach. Obdarza go autorka osobliwym własnym utajonym życiem. 

Choć Wilga Badowska uprawia różne dyscypliny, rysunek, grafikę artystyczną, ilustrację, to najpełniej wypowiada się w malarstwie na jedwabiu, w którym kondensują się wszystkie środki wyrazu wypracowane w tych innych autonomicznych dyscyplinach. Od lat rozwija i udoskonala własną technikę batikową, kojarzoną bardziej ze sztuką włókna, ale w realizacjach malarskich Badowskiej wywodzi się raczej z bliskiego jej linorytu barwnego. W metodzie matrycy „traconej”, zwanej metodą Picassa, która pozwala na jednej płycie stosować cięcia na kolejnych warstwach nakładanej farby od najjaśniejszej do najciemniejszej, Badowska znalazła analogiczną metodę postępowania w technice woskowej na powierzchni jedwabiu tyle tylko, że nie może używać farb kryjących i uzyskuje bardziej efekt pędzla niż rytującego narzędzia. W swoim batikowym malarstwie wykorzystuje także szablon, temperę i pastele. Jej kreatywność w łączeniu tradycyjnych technik jest dowodem na to, że ich znajomość i perfekcyjne opanowanie warsztatu, pozwala na wyzwolenie spod ograniczających zasad poszczególnych technik, tworząc tym samym przestrzeń na indywidualny eksperyment, wzbogacający własne środki wyrazu. Ich efektem są kompozycje o bogatej i złożonej tkance malarskiej, urzekające urodą i magią przedstawionego świata. 

Autorka aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym. Bierze udział w plenerach oraz licznych prestiżowych wystawach w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych w Europie, Ameryce Północnej, Japonii, Australii. 

Zofia Watrak 

*** 

Bogata w różnorodność form fantastycznych i dekoracyjnych, pełna magicznej symboliki twórczość Wilgi Badowskiej ma wiele z poetyki groteski. W jej wyobraźni najbliższe otoczenie podlega swoistej animacji. Przedmioty obdarowuje duszą, jakby uczłowiecza, przydając im indywidualne cechy.(…) Obok przedmiotów bohaterami jej kompozycji są zwierzęta, a szczególnie uprzywilejowane są te o osobliwej, niepokojącej naturze, płynnych, miękkich liniach i niezwykłych kształtach.(…) W pomysłowości ornamentacyjnych form kryje się symbolika ludzkiego losu. Droga od narodzin do śmierci alegoryzowana jest obrazami swobodnie czerpanymi z baśni, mitów, kabały czy kart Tarota.(…) 

Kompozycje Wilgi Badowskiej mają niezwykle bogatą i złożoną strukturę. Częściowo wynika to z samej techniki, łączącej starą technikę batiku z pastelami, ale i przyjętej „estetyki bogactwa”, należącej do groteski. Operuje dźwięcznymi kontrastami barwnymi, również subtelnymi transpozycjami, zmierzającymi do zgaszonych, matowych harmonii. Obok płaskich, syntetycznych powierzchni, spowitych konturem wijącej się, dekoracyjnej linii, występuje mnogość różnego rodzaju elementów abstrakcyjnych i drobnych detali. Tę różnorodną całość utrzymuje w równowadze jakby stelaż geometryzowanych, symetrycznych podziałów kompozycyjnych. Jest to malarstwo wciągające urodą i zagadkowym, magicznym światem znaczeń. 

Zofia Watrak

 

„Wybory i przemilczenia. Od szkoły sopockiej do nowej szkoły gdańskiej” 

Wydawnictwo Słowo/Obraz Gdańsk, 2001 

*** 

Wilga Badowska zanurza swe plastyczne wizje w bajecznej i mitycznej fantazji, ubiera je w poetyckie legendy, tworząc bardzo własny, osobisty obraz świata malowanego w pięknie, doskonałości i harmonii. Jej twórczość jest głęboko zakorzeniona w kulturze, odwołuje się do szerokiego spektrum znaków, mitów i cytatów, mogących liczyć na rezonans wyobrażni są to bowiem sygnały zaczerpnięte przede wszystkim z różnych porządków cywilizacji, wielce niejednoznaczne, wiodące do krainy pamięci, chociaż niekiedy wdziera się tam realność.

Tak stosowana przez Wilgę Badowską metoda zdaje się być formą poznawania prawdy o kondycji ludzkiej balansującej na granicy zmysłowości i mistycyzmu. Malarka dostrzega w rzeczywistości pulsujące znaczenia przechowane w legendach i baśniach, czasem pojawiające się w domysłach, odczuciach i wyobrażni, pobudzonej realnością świata. Wykreowana rzeczywistość zostaje ograniczona i uwięziona w tajemniczych konfiguracjach, igra dwuznacznością, wyrafinowanym klimatem przedstawiania.

Po tematy sięga do własnej wyobrażni – to model zawsze chętny i dostępny, pozwalający penetrować bez ograniczeń rejony świata wewnętrznego. Prowadzi w ten sposób, z rzadką precyzją ale i ironicznym dystansem swoje oniryczne gry, miesza świat realny z fantasmagoryczną feerią. Jest coś nieprawdopodobnego w tych skłębionych, frapująco dynamicznych realizacjach. Nie ma tu dorażności, rzeczywistość nie skrzeczy, bo nie ma tu rzeczywistości konkretnej, świata dosłowności – jest rzeczywistość duchowa. Z jednej strony spowija ją nieprzenikniony mrok, podczas gdy druga pławi się w wiekuistej jasności, kiedy autorka szuka cywilizacyjnych korzeni, próbuje odczytać zamazane znaki, połączyć czasy i „warstwy kulturowe”, szukając wyrazu dla spraw tajemnych, niewypowiedzianych, ledwo przeczuwanych.

Patrzy na świat oczyma mitu, na świat tak uformowany, by nie narzucał mu złudnej całości…Jednocześnie jednak poetycka wyobrażnia pozwala malarce stworzyć wyimaginowany obszar baśni, zaludniony przez pełne gracji, kapryśne w ruchach stwory. Ich gesty i pozy cechuje rytm, wciąż powracający w scenach metaforycznych, symbolicznych, coraz wyrażniej fantastycznych, tworzących sfery spójne i niezwykle sugestywne, precyzyjne, wyraziste i tajemnicze, pociągające maksymalną ilością znaczeń.

Zauważmy jednak, że gdy do tej rzeczywistości wprowadzają się uczucia, nieco bledną zamieszkujące tam mity i symbole, a wszystko nabiera nieobliczalności, radości, impetu w zmysłowym zapamiętaniu. Każdy naprężony mięsień, każda kończyna, wygięty grzbiet ma swoją ekspresję, zdradza swój charakter w ekwilibrystycznej niemal pozie. Przemyślana klarowna kolorystyka, rozłożenie kolorów i linii z drobiazgową precyzją pozwalają odnależć chybotliwą równowagę w nerwowym, niespokojnym, nieco secesyjnym konturze, wysuwając na plan pierwszy dekoracyjne wartości tego malarstwa. 

Jerzy Kamrowski